Guangzhou Bali Resin Chemical Co., Ltd.!
b@bali.cn

Contact us

15099999054
Email:b@bali.cn
TEL:02037724020
Office address:Room 1001, No. 29, Ziwei Road, Huadu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China consult